คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธานินทร์   สันตะวงษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวทบ.เคมี
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-215
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-38
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-28
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-110
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชช.11
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.111
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชร. ม.611
541 
‹--------- 30000-1605 ---------›
สชผ.ม611,สชผ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.19,ชย.110
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)11
541 
สชผ.ม615,สชผ.ม616
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชค.ฮาร์ด ม.611
ชส.11
541 
‹--------- 30000-1605 ---------›
สชผ.22,สชผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชส.11
541 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.24,สชฟ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹--------- 30000-1605 ---------›
สชผ.23,สชผ.24
541 
สชผ.ม615,สชผ.ม616
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.14,ชย.13
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชค.เครือข่า ม.611
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชค.มัลติ ม.611,สชค.มัลติ ม.612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.12,ชย.11
541 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.21,สชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี