คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายพรศักดิ์   บุญพา
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-310
30105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-3-320
40105-2407เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตทุกๆ สรรพสิ่ง2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2105 ----------------------------›
สชอ.ม621
สชอ.ม621
‹------------------------------------- 30105-2105 -------------------------------------›
สชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2103 ----------------------------›
สชอ.ม621
สชอ.ม621
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2105 ----------------------------›
สชอ.ม622
สชอ.ม622
‹---------------------------- 40105-2407 ----------------------------›
ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2103 ----------------------------›
สชอ.ม622
สชอ.ม622
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2105 ----------------------------›
สชอ.21
สชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี