คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอุทัย   พลเขตต์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-224
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
สชฟ.ม612
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
สชฟ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม612
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม612
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม614
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม614
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม616
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชผ.ม616
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชล.ม611
‹------------------ 30100-0001 ------------------›
สชล.ม611
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุพัฒน์ แนวจำปา)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี