คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายอุทัย   พลเขตต์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-230
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)12
‹--------- 3100-0001 ---------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
สชค.เครือข่า ม.611
‹--------- 3100-0001 ---------›
สชค.เครือข่า ม.611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
สชค.มัลติ ม.612
‹--------- 3100-0001 ---------›
สชค.มัลติ ม.612
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
สชย.ม612
‹--------- 3100-0001 ---------›
สชย.ม612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
สชย.ม614
‹--------- 3100-0001 ---------›
สชย.ม614
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายสุพัฒน์ แนวจำปา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี