คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอนุชิต   ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-232
3101-8003ฝึกงาน 20-0-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.31
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.33
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-8003 ----------------------------›
สชย.23,สชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.37
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.38
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.35
‹---------------------------- 2101-2104 ----------------------------›
ชย.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี