คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.จิรภา   เลือกนารี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
3100-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-215
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง2-3-315
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  39  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
สชย.ม611
‹------------------------------------- 3101-2001 -------------------------------------›
สชย.ม625
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
สชย.ม613
สชย.ม618,สชย.ม617
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
สชย.ม618
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
สชย.ม615
‹--------- 3000-2002 ---------›
สชย.ม618,สชย.ม617
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
สชย.ม619
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
สชย.ม621
สชย.ม621
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สชย.ม615,สชย.ม616
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
สชย.ม623
สชย.ม623
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สชย.ม6110,สชย.ม619
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวันชัย นิยมวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี