คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.จิรภา   เลือกนารี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-224
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-38
hr05-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.24
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.ม624
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.ม625
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.ม628,สชย.ม627
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชย.ม627,สชย.ม628
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.214
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.210
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.212
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี