คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายบรรชัย   นาคสุวรรณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.2/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม2-3-325
30104-9007เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-310
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  39  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------------------------- 30104-9007 -------------------------------------›
สชฟ.ม6210
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A6 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม616
7A6 
‹------------------------------------- 30104-2208 -------------------------------------›
สชฟ.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A6 
ชฟ.27,ชฟ.28
725 
สชฟ.ม626
7A6 
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชฟ.27,ชฟ.28
725 
‹---------------------------- 30104-9007 ----------------------------›
สชฟ.ม626
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A6 
‹---------------------------- 30104-2208 ----------------------------›
สชฟ.22
7A6 
สชฟ.22
7A6 
‹------------------------------------- 30104-2208 -------------------------------------›
สชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A6 
‹---------------------------- 30104-2208 ----------------------------›
สชฟ.24
7A6 
สชฟ.24
7A6 
‹------------------------------------- 30104-2208 -------------------------------------›
สชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี