คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.นิภาพร   พันลำ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.2/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-232
20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-26
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.15
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.16
727 
‹--------- 20104-2120 ---------›
ชฟ.310,ชฟ.39
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.11
715 
‹--------- 20104-2120 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
731 
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
731 
ชฟ.22,ชฟ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.14
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.18
737 
‹--------- 20104-2120 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.13
731 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
ชฟ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี