คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายรณฤทธิ์   อมรสิน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6)1/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-320
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-310
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.21
7B7 
‹------------------------------------- 30104-2004 -------------------------------------›
สชฟ.ม629
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.23
7B7 
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.24
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B7 
‹---------------------------- 30104-2004 ----------------------------›
สชฟ.ม628
7B7 
สชฟ.ม628
7B7 
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี