คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายธีรเดช   ทิมา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-212
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-8501โครงการ0-0-44
hr05-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
สชย.27,สชย.28
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
สชย.ม625
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.ม614
สชย.ม621,สชย.ม622
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชย.ม621,สชย.ม622
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.ม616
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.ม618
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
สชย.ม622,สชย.ม621
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวันชัย นิยมวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี