คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเศรษฐราวุฒิ   กิติราช
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวิศกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 1/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
2104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-220
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-210
2104-8501โครงการ0-0-44
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
732 
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
ชฟ.32,ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.33
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
 
ชฟ.19
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.39
721 
‹--------- 2104-2120 ---------›
ชฟ.31
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.19
721 
‹--------- 2104-2120 ---------›
ชฟ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
ชฟ.38
‹--------- 2104-2121 ---------›
ชฟ.38,ชฟ.37
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี