คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเศรษฐราวุฒิ   กิติราช
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวิศกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 1/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-220
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-28
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
hr02-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
ชฟ.14
722 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
733 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
ชฟ.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
732 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
ชฟ.18
737 
‹--------- 20104-2010 ---------›
ชฟ.12
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.29
737 
‹--------- 20104-2010 ---------›
ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
736 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
ชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
734 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
ชฟ.110
737 
ชฟ.29
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม622
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี