คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.รัชฎาเนตร   สุรำไพ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-28
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน1-2-26
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
641 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.11
641 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
312 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
ชค.23
312 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
ชค.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายชวินทร์ พลหาญ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี