คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.รัชฎาเนตร   สุรำไพ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
312 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชค.13
312 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชค.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
312 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
ชค.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
344 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชค.11
344 
ชค.12
344 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
312 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
ชค.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายชวินทร์ พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี