คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.วิทยา   สายลาด
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอากาศยาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3126-1005Aircarft Technical Drawing0-2-12
3126-2001Gas Turbine Engine for Aviation 2-3-35
3126-2002Reciprocating Engine (piston Engine)2-2-34
3126-2006Aircarft Structure and System 22-2-34
3126-2103Propulsion2-0-22
3126-2104Propeller0-2-12
3126-2108Weight and Balance0-2-12
3126-9002Welding Brazing and Soldering0-3-13
3126-9003Repair and Assembling Inspection Practical Skill0-3-13
3126-9006Fluid Lines and Fittings0-2-12
3126-9008Engine Electrical, Ignition and Starting System0-2-12
3126-9009Engine Fuel System, Fuel Metering and Induction System0-2-12
hr05-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.(ม.6)22
‹------------------ 3126-9003 ------------------›
สอย.(ม.6)22
‹--------- 3126-9006 ---------›
สอย.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3126-2006 ----------------------------›
สอย.(ม.6)11
‹--------- 3126-9009 ---------›
สอย.(ม.6)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3126-1005 ---------›
สอย.(ม.6)11
‹--------- 3126-2104 ---------›
สอย.(ม.6)21
‹--------- 3126-2103 ---------›
สอย.(ม.6)21,สอย.(ม.6)22
‹--------- 3000-2004 ---------›
สอย.(ม.6)22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3126-9002 ------------------›
สอย.(ม.6)11
‹--------- 3126-2108 ---------›
สอย.(ม.6)12
‹--------- 3126-9008 ---------›
สอย.(ม.6)22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3126-2002 ----------------------------›
สอย.(ม.6)22
‹------------------------------------- 3126-2001 -------------------------------------›
สอย.(ม.6)22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี