คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายอดิศักดิ์   แหวนวงษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-310
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-212
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-23
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
สชอ.ม623
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 20105-2005 -------------------------------------›
ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.112
สชอ.ม623
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชอ.ม623
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.11
‹------------------------------------- 20105-2005 -------------------------------------›
ชอ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.12
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ )
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี