คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กฤติกา   แตงโสภา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-124
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-112
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชค.23
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.112,ชย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.13,ชย.14
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชท.21
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.18,ชย.17
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.26,ชฟ.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.110,ชฟ.19
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.11,ชย.12
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.110,ชย.19
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.28,ชฟ.27
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.16,ชย.15
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.113
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นางสาวทิพยดา สาระชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี