คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายคารมย์   แก้วกันยา
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-315
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-310
40000-2305ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-34
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สชอ.ม611
สชอ.ม611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สชอ.ม612
สชอ.ม612
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
สชอ.แพทย์ ม.611
สชอ.แพทย์ ม.611 สชอ.แพทย์ ม.611
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชอ.แพทย์ ม.611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2103 ----------------------------›
สชอ.21
สชอ.21
‹---------------------------- 40000-2305 ----------------------------›
ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-2103 ----------------------------›
สชอ.22
สชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี