คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายครูไฟฟ้า    ครูไฟฟ้า
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-216
3104-9003เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-320
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B3 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม615
725 
‹------------------------------------- 3104-9003 -------------------------------------›
สชฟ.ม627
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------------------------- 3104-9003 -------------------------------------›
สชฟ.ม624
7A5 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม617
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม613
725 
‹--------- 3104-9003 ---------›
สชฟ.ม629
725 
‹------------------ 3104-9003 ------------------›
สชฟ.ม629
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
737 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม611
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------------------------- 3104-9003 -------------------------------------›
สชฟ.ม625
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี