คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายครูพิเศษ   1
ตำแหน่งึครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20106-1005พื้นฐานงานสำรวจ0-6-26
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์0-6-26
2106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-22
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 21-3-24
2106-2103งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์1-3-24
2106-2107งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา0-6-26
2106-2115เทคนิคคอนกรีต2-0-22
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-22
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2007 ---------›
ชส.21
‹--------- 2106-2007 ---------›
ชส.21
‹---------------------------- 2106-2103 ----------------------------›
ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-1005 ----------------------------›
ชส.11
‹--------- 20106-1005 ---------›
ชส.11
‹---------------------------------------------- 20106-2103 ----------------------------------------------›
ชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-1006 ---------›
ชส.21,ชส.22
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชส.11,ชส.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2108-2120 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
‹--------- 2106-2107 ---------›
ชส.21
‹---------------------------- 2106-2107 ----------------------------›
ชส.21
ชส.11,ชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2115 ---------›
ชส.21,ชส.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นางสาวธิดารัตน์ บุญดล )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี