คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.สุนันท์นุช   มีแสง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-02
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน1-2-212
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-212
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-2-29
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
ชค.11
 
ชค.12,ชค.11
333 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.13
 
‹--------- 20000-2xx1 ---------›
ชค.21,ชค.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
ชค.12
333 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
ชค.13
333 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
ชค.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.14
333 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค.12
333 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
ชค.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
ชค.24
333 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
ชค.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี