คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.นลินทิพย์   กิจจา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาบธ.บ. การบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-212
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
20128-2113การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-212
20128-8501โครงงาน4-0-44
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค.12
324 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค.11
332 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค.14
332 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
ชค.32
332 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
ชค.34
 
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชค.34,ชค.33
 
ชค.33,ชค.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹---------------------------- 20128-8501 ----------------------------›
ชค.34,ชค.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
ชค.31
332 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
ชค.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี