คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชนาธิป   ชุนรัมย์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-02
20119-2008เครื่องมือวัดโทรคมนาคม1-3-24
20119-2119โทรศัพท์พื้นฐาน1-3-24
2119-2008สายส่งและสายอากาศ2-3-35
2119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
3119-2008ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20119-2008 ----------------------------›
ชท.21
‹---------------------------- 20119-2119 ----------------------------›
ชท.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 2119-2008 -------------------------------------›
ชท.31
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชท.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-2008 ----------------------------›
สชท. ม.621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2119-2109 ----------------------------›
ชท.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายเผด็จศึก แสนุวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี