คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายชนาธิป   ชุนรัมย์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20119-2004วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2119-2007วงจรดิจิตอล1-3-24
2119-2112ระบบวิทยุกระจายเสียง1-3-24
2119-8501โครงการ4-0-44
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
3119-0003งานพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
3119-0004งานพื้นฐานสัญญาณไฟฟ้าและวงจรดิจิตอล2-3-35
3119-8501โครงการ0-4-48
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-8501 ----------------------------›
สชท. ม.621
‹---------------------------- 2119-2112 ----------------------------›
ชท.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3119-8501 ----------------------------›
สชท.21
‹------------------------------------- 3119-0003 -------------------------------------›
สชท. ม.611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3119-0004 -------------------------------------›
สชท. ม.611
ชท.31
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชท.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20119-2004 ----------------------------›
ชท.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2119-2007 ----------------------------›
ชท.21
‹---------------------------- 2119-8501 ----------------------------›
ชท.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเผด็จศึก แสนุวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี