คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1002พื้นฐานงานไม้0-6-212
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-410
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-26
2106-2109อุปกรณ์อาคาร2-0-22
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2108-2118 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
‹------------------------------------- 2106-2001 -------------------------------------›
ชส.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 2106-2009 ----------------------------------------------›
ชส.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2001 ----------------------------›
ชส.31
ชส.31 ชส.31
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชส.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2109 ---------›
ชส.31
‹--------- 20106-1002 ---------›
ชส.11
‹--------- 20106-1002 ---------›
ชส.11
‹--------- 20106-1002 ---------›
ชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-1002 ----------------------------›
ชส.12
‹--------- 20106-1002 ---------›
ชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นางสาวธิดารัตน์ บุญดล )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี