คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-26
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว1-3-24
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-412
2106-2114การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร0-6-26
home-roomโฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.11,ชส.12
‹---------------------------- 2106-2010 ----------------------------›
ชส.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2101 ----------------------------›
ชส.31
‹------------------------------------------------------------------ 2106-2101 ------------------------------------------------------------------›
ชส.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
ชถ.12,ชถ.11
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชส.12,ชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 20106-1001 ----------------------------›
ชส.12,ชส.11
642 
‹--------- 20106-1001 ---------›
ชส.12,ชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 2106-2114 ----------------------------------------------›
ชส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี