คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   227
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30000-1212ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2-12
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ1-2-23
3O000-1203ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0-2-12
40000-1101การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  43     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3O000-1201 ------------------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹---------------------------- 40000-1101 ----------------------------›
นางศิรินณา ดอนชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1212 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹--------- 3O000-1203 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹--------- 3O000-1203 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางศิรินณา
‹--------- 3O000-1201 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹--------- 3O000-1203 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3O000-1201 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹--------- 3O000-1203 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹--------- 3O000-1203 ---------›
นางศิรินณา ดอนชัย
นางศิรินณา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3O000-1201 ------------------›
นางศิรินณา ดอนชัย
‹------------------ 3O000-1201 ------------------›
นางศิรินณา ดอนชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี