คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   312
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
31909-0003การสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล2-3-35
31909-0005ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  14  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-1002 ---------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 31909-0005 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 2
นายครูพิเศษ
‹------------------------------------- 31909-0003 -------------------------------------›
นายครูพิเศษ 2
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี