คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   324
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
21909-1008ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-3-24
21909-2012โปรแกรมยูทิลิตี1-3-24
21909-2014พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-3-24
21909-2017โปรแกรมสํานักงาน1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 21909-2014 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
‹---------------------------- 21909-2014 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
‹---------------------------- 21909-2014 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 21909-2017 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
‹--------- 21909-1008 ---------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
‹--------- 21909-1008 ---------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 21909-2017 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
‹---------------------------- 21909-2014 ----------------------------›
นายครูพิเศษ 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 21909-2012 ----------------------------›
นายณัฐภัทร เหมือนคิด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี