คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   412
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30200-1003หลักเศรษฐศาสตร์3-0-33
30201-2005การบัญชีชั้นสูง 12-2-34
3O201-2007การบัญชีชั้นสูง 11-4-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-2005 ---------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
‹------------------ 30200-1003 ------------------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3O201-2007 ------------------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
‹------------------ 30200-1003 ------------------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-2005 ---------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
‹--------- 3O201-2007 ---------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-2005 ---------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
‹--------- 30201-2005 ---------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
‹------------------ 30200-1003 ------------------›
นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี