คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   511
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  44  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  38     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 30000-1601 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี