คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   511
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ0-2-12
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  82  ชั่วโมง  ปวช.  82  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 20001-1001 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
‹--------- 2000-1602 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
‹--------- 20001-1001 ---------›
นางสุภัดสา ศิริชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี