คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-22
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2005 ---------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
‹--------- 20102-2005 ---------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2301 ---------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
‹--------- 20102-2005 ---------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
‹--------- 20102-2301 ---------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี