คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   711
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-22
20104-2114การส่องสว่าง2-0-22
20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-22
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-33
4000-2303การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-33
4104-3004เทคโนโลยีการออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  68  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2101 ---------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2101 ---------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
‹--------- 20104-2120 ---------›
นายเอกฉัตร พลรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2114 ---------›
นายกฤษณะ เพชรไพร
‹--------- 20104-2101 ---------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
‹--------- 20104-2120 ---------›
นายเอกฉัตร พลรัตน์
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
นายภาสกร ศรีขาว
‹--------- 20104-2114 ---------›
นายกฤษณะ เพชรไพร
‹------------------ 4000-2303 ------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2101 ---------›
นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
‹--------- 20104-2114 ---------›
นายกฤษณะ เพชรไพร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 4104-3004 ----------------------------›
นายสุนทร ดอนชัย
นายสุนทร


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี