คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   715
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-37
20104-2114การส่องสว่าง2-0-22
20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-22
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-35
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
‹--------- 20104-2106 ---------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
‹--------- 20104-2114 ---------›
นายกฤษณะ เพชรไพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2120 ---------›
น.ส.นิภาพร พันลำ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2201 ----------------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
นายศุภกร
‹------------------------------------- 20104-2106 -------------------------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2106 ---------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
‹------------------------------------- 20104-2106 -------------------------------------›
นายศุภกร ลูกแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี