คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   AU08
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-*-01
30101-5302งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 2*-*-42
30101-8003ฝึกงาน 2*-*-21
3O101-0001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-35
3O101-2007งานทดลองเครื่องกล2-3-35
40000-2202วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-33
40000-2302เทคนิคการฝึกอบรม2-2-34
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  28     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O101-2007 ----------------------------›
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
นายจตุรงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุรงค์
‹--------- 30101-5302 ---------›
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O101-0001 ----------------------------›
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
นายจตุรงค์
‹------------------------------------- 3O101-0001 -------------------------------------›
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
นายจตุรงค์ นายจตุรงค์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 40000-2302 ------------------›
นายวสันต์ สุดหา
นายวสันต์


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี