คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   AU13
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-24
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20101-8501โครงงาน4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30101-2007งานทดลองเครื่องกล2-2-34
30101-8501โครงงาน4-0-44
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
นายกตนนท์
‹--------- 30000-2004 ---------›
นายกตนนท์ นาทัน
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
นายกตนนท์ นาทัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี