คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   AU22
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-37
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20101-2109 --------------------------------------------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
นายฐิติกร นายฐิติกร
‹--------- 20000-2002 ---------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
‹--------- 20101-2101 ---------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20101-2101 --------------------------------------------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
นายฐิติกร ยืนยั่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี