คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   AU32
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง2-2-34
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  15     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20101-2109 --------------------------------------------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
‹------------------------------------- 30101-2006 -------------------------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
นายธนากร คณาจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี