คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   AU32
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-37
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-35
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-35
home-roomโฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
นายพรรณเซษฐ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
นายพรรณเซษฐ์ นายพรรณเซษฐ์
‹--------- 20000-2001 ---------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2003 ----------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
นายพรรณเซษฐ์
‹------------------------------------- 2101-2004 -------------------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
นายพรรณเซษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี