คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   civil15
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30100-1005กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2-0-22
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
3O121-2006การประมาณราคางานโยธา1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3O121-2006 -------------------------------------›
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
‹--------- 30100-1005 ---------›
นายกีรติ ธานี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี