คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.38
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22 2
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37 7
20101-8501โครงงาน 4-0-44 4
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-22 2
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24 4
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  17-23-24 40 40
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายหลักชัย
 
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
 
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
 นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
 นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี