คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายกตนนท์   นาทัน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-28
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-28
20101-8501โครงงาน4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30101-2007งานทดลองเครื่องกล2-2-34
30101-8501โครงงาน4-0-44
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  11  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
ชย.312,ชย.311
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.312
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
สชย.ไฟฟ้า22
สชย.ม623,สชย.ม624
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชย.ม623,สชย.ม624
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.38
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
สชย.ม624,สชย.ม623
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.31
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี