คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.ภัทรวริน   บุญทา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ2-2-316
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20103-2013เขียนแบบงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30901-2111การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
ชย.12
445 
‹------------------ 20103-2013 ------------------›
ชช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
ชย.16
444 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
ชย.18
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹---------------------------- 30901-2111 ----------------------------›
สชร. ม.621
331 
สชร. ม.621
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.ม625
442 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
ชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชธ.22
442 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชธ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี