คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ภัทรวริน   บุญทา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-218
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30900-0005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-35
30901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-35
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  17  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชธ.22
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.34
331 
‹------------------------------------- 30900-0005 -------------------------------------›
สชร. ม.611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.36
331 
สชร. ม.611
331 
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชร. ม.611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹------------------------------------- 30901-2008 -------------------------------------›
สชร. ม.611
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.38
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.310
444 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.312
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี