คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายอภิสิทธิ์   พรมดอน
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอากาศยาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล2-0-24
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-216
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-26
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.34
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.310
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2007 ---------›
ชย.29,ชย.210
‹--------- 20101-2107 ---------›
ชย.39,ชย.310
‹--------- 20101-2107 ---------›
ชย.37,ชย.38
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.38
 
‹--------- 20101-2107 ---------›
ชย.311,ชย.312
‹--------- 30000-2002 ---------›
สอย.(ม.6)11
สอย.(ม.6)11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.36
‹--------- 20101-2007 ---------›
ชย.27,ชย.28
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี