คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายหลักชัย   เล็กเมฆา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-37
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-212
20101-8501โครงงาน4-0-44
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-315
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
ชย.37,ชย.38
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2006 ----------------------------›
สชย.ม615
สชย.ม615
‹-------------------------------------------------------- 20101-2003 --------------------------------------------------------›
ชย.29
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.39
ชย.37,ชย.38
 
‹--------- 20000-2005 ---------›
ชย.37,ชย.38
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.37
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2006 ----------------------------›
สชย.ม614
สชย.ม614
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2006 ----------------------------›
สชย.ม612
สชย.ม612
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี