คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสถาพร   แสวงแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-314
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-224
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.310
‹-------------------------------------------------------- 20101-2003 --------------------------------------------------------›
ชย.210
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2003 ----------------------------›
ชย.28
ชย.28 ชย.13,ชย.14
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.13,ชย.14
‹--------- 20101-2003 ---------›
ชย.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.32
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.34
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.38
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.312
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี