คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธนากร   คณาจันทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-328
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ2-3-310
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.ม627,สชย.ม628
‹-------------------------------------------------------- 20101-2109 --------------------------------------------------------›
ชย.36
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
ชย.38
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
ชย.38
‹------------------------------------- 30101-2006 -------------------------------------›
สชย.ไฟฟ้า22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชย.ม627,สชย.ม628
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
สชย.ไฟฟ้า21,สชย.ไฟฟ้า22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
ชย.312
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
ชย.312
‹------------------------------------- 30101-2006 -------------------------------------›
สชย.26
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2109 --------------------------------------------------------›
ชย.310
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี