คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายปัญญา   จินดามาตย์
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
วุฒิการศึกษาคบ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-24
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20103-2007เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ1-3-24
20103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-24
20103-2112งานสี0-6-26
20103-2202เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 20-6-26
20103-8501โครงงาน0-0-44
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
ชย.35
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2106 ----------------------------›
ชช.31
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.311
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2112 ----------------------------›
ชช.21
‹--------- 20103-2112 ---------›
ชช.21
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชช.31
ชช.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2202 ----------------------------›
ชช.31
‹--------- 20103-2202 ---------›
ชช.31
‹---------------------------- 20103-2007 ----------------------------›
ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-8501 ----------------------------›
ชช.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี