คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสัญชัย   สุขเกษม
ตำแหน่งครุอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-128
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-112
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชถ ม.611
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชส.ม611
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.14,ชก.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ยฟ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชช.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.15
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชธ.ม615,สชธ.ม616
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชก.12,ชก.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.34,ชธ.33
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชธ.ม611,สชธ.ม612
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชอ.ม611,สชอ.ม612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.35,ชฟ.36
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชส.21
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.33,ชฟ.34
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.38,ชฟ.37
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชถ.21
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชฟ.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี