คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมพงศ์   จำปาวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 1/9-10
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-232
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.15
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.11
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.18
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.14
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี