คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสมพงศ์   จำปาวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 2/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-232
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.29
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.22
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.210
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.28
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
ชฟ.25
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี