คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายธีรศักดิ์   จังภูเขียว
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาคอบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 2/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2104-2106เครื่องปรับอากาศ1-6-335
2104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-24
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
ชฟ.26
7A1 
‹------------------ 2104-2106 ------------------›
ชฟ.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
ชฟ.38
7A1 
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
ชฟ.210
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹--------- 2104-2106 ---------›
ชฟ.28
 
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชฟ.27,ชฟ.28
7A1 
ชฟ.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
ชฟ.28
7A1 
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
ชฟ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 2104-2106 ----------------------------›
ชฟ.24
7A1 
‹------------------ 2104-2106 ------------------›
ชฟ.24
สชฟ.ม623,สชฟ.ม624
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี