คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธีรศักดิ์   จังภูเขียว
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 1/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20104-2007เครื่องทำความเย็น1-6-328
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.24
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.24
7A1 
สชฟ.ม612,สชฟ.ม611
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
สชฟ.ม612
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.26
7A1 
‹--------- 20104-2007 ---------›
ชฟ.26
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชฟ.ม611,สชฟ.ม612
7A1 
ชฟ.26
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7A1 
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.28
7A1 
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.28
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
ชฟ.22
7A1 
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
ชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี