คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อุษา   คำหลอม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-12
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-118
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-114
3000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 3000-1204 ---------›
สชผ.ม624,สชผ.ม623
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.27,ชฟ.28
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.29,ชฟ.210
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.35,ชก.36
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.33,ชก.34
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.25,ชฟ.26
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชฟ.31,ชฟ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชท.21
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.32,ชก.31
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชค.33,ชค.34
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชก.37
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชอ.24,ชอ.23
542 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชก.12,ชก.11
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชธ.33
542 
‹--------- 2000-1207 ---------›
ชช.31
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
542 
‹--------- 3000-1204 ---------›
สชธ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี