คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.นิภาพร   พันลำ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.3/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-228
20104-8001ฝึกงาน0-2-42
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.16
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.17
‹--------- 20104-8001 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
‹--------- 20000-2xx1 ---------›
ชฟ.31,ชฟ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.11
731 
‹--------- 20104-2002 ---------›
ชฟ.12
731 
‹--------- 20104-2002 ---------›
ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชฟ.12
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
731 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชฟ.11
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี