คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศุภกร   ลูกแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.1/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-328
20104-2108การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-24
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-35
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
715 
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
ชฟ.16
715 
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
ชฟ.16
715 
‹--------- 20104-2106 ---------›
ชฟ.17
ชฟ.18,ชฟ.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
715 
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
ชฟ.15
715 
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
ชฟ.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
ชฟ.38
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
715 
‹---------------------------- 30104-2201 ----------------------------›
สชฟ.21
715 
สชฟ.21
715 
‹------------------------------------- 20104-2106 -------------------------------------›
ชฟ.17
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
715 
‹--------- 20104-2106 ---------›
ชฟ.11
715 
‹------------------------------------- 20104-2106 -------------------------------------›
ชฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี