คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายปรัชญา   คำแหง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-220
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-212
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
สชย.ม612
‹--------- 30100-0001 ---------›
สชย.ม612
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.11,ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.14
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.14
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.14,ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.16,ชย.15
‹--------- 20100-1001 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
‹--------- 20100-1001 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1001 ---------›
ชย.11,ชย.12
‹--------- 20100-1001 ---------›
ชย.11,ชย.12
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชฟ.16,ชฟ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.18
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.18
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย พลเขตต์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี