คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวภัทร   อมรคำตัน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 1/7-8
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-332
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม628
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม625
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม629
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม623
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม627
728 
สชฟ.ม618,สชฟ.ม617
728 
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม626
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม624
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชฟ.ม621
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี